ÜLKEMİZİN GELECEK 5 YILINI BİRLİKTE PLANLAYALIM
Ülkemizin gelecek beşyıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan ulusal kalkınma palnı çalışmaları Kakınma Bakanlığı tarafından başlamıştır. Toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla   http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr adresinde bir anket çalışması düzenlenmiştir.
Katkılarınız ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz.